WARSZTATY
W PRZEDSZKOLACH
WARSZTATY W SZKOŁACH
WODNE WARSZTATY
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Na zakończenie II edycji Kajakowego Patrolu Św. Franciszka wyruszyliśmy na sprzątanie rzeki Orzyc. Była to 30-ta i ostatnia Lokalna Akcja Sprzątania Rzek. Udział w niej wzięli uczestnicy Szkoły Nowej Ewangelizacji na czele z księdzem Robertem Grzybowskim. 

W dniach 11-13 maja 2015 roku na rzece Marycha w ramach Kajakowego Patrolu Św. Franciszka II odbyły się Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej. Trzy dniowy spływ umożliwił uczestnikom zmierzenie się z zadaniem jakim było oczyszczenie Marychy ze śmieci.

Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy wyniki konkursu „Zatrzymaj rzekę w kadrze”. Odbywał się on w ramach projektu „Kajakowy Patrol Św. Franciszka II” i trwał od 01.06.2013r. do 30.04.2015r.. 

Biebrza to niezwykłe miejsce często odwiedzane przez przyrodników, fotografów, ornitologów ze względu na swój niezwykły charakter. Bogactwo flory i fauny przyciąga w to miejsce mnóstwo osób.